Dupuytren en VoetreflexPlus™

Een ander woord voor Dupuytren is koetsiershand, een peesaandoening aan de hand. Hierbij ontstaan strengen rondom de pezen waardoor uiteindelijk de vingers kromtrekken en de handfunctie wordt beperkt.

Dupuytren komt in Westerse landen bij veel mensen voor. De enige medische behandeling op dit moment, bestaat uit het doorsnijden of prikken van de strengen. Een ingreep die ook risico’s met zich meebrengt vanwege mogelijk littekenweefsel, beschadigde zenuwen en pezen. Daarbij komt bij veel mensen de Dupuytren weer terug na een ingreep.

Het verzachten en/of oplossen van deze klacht via een massage is dan ook een welkom fijne therapievorm.